Досягнення мети сприятиме поверненню учасників антитерористичної операції до продуктивної зайнятості та підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку праці. Унікальність Центру буде спрямована у розробленні сталої і ефективної програми соціально-психологічної адаптації учасників АТО, а також передбачатиме тісну співпрацю з профільними світовими інституціями: Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) та іншими міжнародними медичними фундаціями, закордонними реабілітаційними центрами. Суттєвою перешкодою у вирішенні проблем з психологічної реабілітації є відсутність достатньої кількості практичних психологів, оскільки підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за спеціалізованими навчальними програмами, які враховували б набуття кваліфікації з психологічної реабілітації осіб психотравматичного стресу після бойових дій, в Україні не здійснювалась. Меморіальний реабілітаційний центр - багатоетапний проект із створення відкритої суспільної (громадської) платформи, яка згенерує особливий формат співробітництва між усіма суб’єктами надання психологічної і медичної реабілітації, обмін досвідом. Саме тому, під час реалізації Проекту колектив Зеленої Смуги серед першочергових завдань визнає наступні:
  • впровадження всесвітньо відомих інноваційних технологій та методик соціально-психологічної реабілітації для військовослужбовців та цивільного населення, постраждалого від бойових дій;
  • організація інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо доцільності отримання психологічної допомоги групам ризику (учасники бойових дій, працівники правоохоронних органів, цивільні особи із конфліктних зон) з метою прищеплення культури отримання такої допомоги та розуміння безповоротності впливу психотравматичного стресу;
  • на базі Центру буде забезпечений науково-методичний супровід процесу соціально-психологічної допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей, організація курсів підвищення кваліфікації медичного персоналу;
Місія проекту: Створення унікального місця для психологічної, медичної та соціальної адаптації та реабілітації - Меморіального реабілітаційного Центру, на базі якого надаватиметься повний спектр медично-реабілітаційних і санаторно-курортних послуг відповідно до міжнародних стандартів та критеріїв надання визначених послуг.